top of page

Nurit Shany

Nurit Shany

נולדה בקיבוץ גבת 1956
בוגרת אקדמיה לאמנות בצלאל בירושלים. 1980-84
ציירת, הציגה בתערוכות שונות, בישראל, בניו יורק וגרמניה. משנת 2010 מנהלת סטודיו עצמאי ויוצרת בתל אביב. יצירותיה
נמצאות באוספים רבים בישראל ובעולם.
עד לשנת 2017 נורית שני יצרה סדרות שונות לתערוכות ובהזמנת אספנים
החל משנת 2018 נורית שני מפתחת קונספט חדש של מציאות מדומיינת. ציורים של השתקפויות לא-סימטריות העוסקים
במציאויות מקבילות, שינוי פרדיגמה (Paradigm Shift ) ונקודות עיוורון (Blind Spot) . וניתנים לצפייה ניצב והפוך.
להבדיל מהמסורת בה רוב הדמויים מיוצגות בציר אופקי מעלה -מטה ומייצגים נרטיב אחד, נורית שני מציגה קומפוזיציות בעלות
שתי נקודות צפייה ושני נרטיבים הפוכים המתמזגים לדימוי של אובייקט והשתקפותו.

bottom of page