top of page

Helen Luna Biran

Helen Luna Biran

אני אמנית בציור, גם בציורים קלאסיים שמן על בד וגם מציירת במיקס מדיה ביומנים ויזואליים
כל חיי עסקתי באמנות
הייתי מורה לאמנות בתיכונים והכנתי תלמידים לבגרויות באמנות
כיום בפנסיה
מציירת הרבה וכן מפתחת טכניקות וסדנאות במיקס מדיה ביומן הוויזואלי
בין היתר אני מתקשרת ולכן הסדנאות שלי משלבות רוחניות עם האמנות

bottom of page