top of page

David Shani

David Shani

על הפסל
דוד שאני, אמן ברזל , חי ויוצר בטבעון. דוד נולד בארץ, גדל והתחנך בקיבוץ רמת יוחנן.
החל לעסוק באומנות כשהוא עובד לצידו של הפסל רודא ריילינגר ובהמשך עבד גם לצד הפסל אלישע וולוצקי. העבודה לצד אמנים אלה הוותה את סדנת הלימוד שלו בתחום.
על הפסלים
הפסלים עשויים מפלדה וברזל ובולט בהם השימוש בחלקים ממוחזרים של מיכון חקלאי ופרסות סוסים. העבודות משלבות טכניקות של נפחות, מסגרות, ריקוע, וריתוך עם גימור מוקפד ונקי.
תנועה וזרימה מאפיינים את העבודה הפיסולית, מפיחות רוח חיים בברזל הקשה והקר. דוד שואב את הדימויים לפסלים מעולם הצומח , החי והאדם. הוא מפסל אותם בסיטואציות שונות תוך התבוננות מעמיקה בנוף האנושי ובטבע שסביבו.
בביתו מתקיימת תערוכה ביתית- "ברזל בתנועה"

bottom of page