top of page

Amit shalev bashan

Amit shalev bashan

מאז שאני זוכרת את עצמי אני יוצרת ומציירת.
בשנים האחרונות התחלתי להתקרב לעולמות הרוח והתודעה, נכנסתי והתחברתי פנימה אל עצמי ותוך כדי התחילו הציורים לצאת אל העולם.
הציור עבורי הוא תהליך מדיטטיבי.
הוא מסע פנימי- אינטואיטיבי שאינו מתוכנן מראש.
לרוב אני מתחילה את התהליך ממרכז הדף ומשם יוצאים ממני צורות וצבעים אשר מוליכים אותי למחוזות לא ידועים.
לעיתים הראש חושב צבע מסויים, אבל היד, מעצמה, לוקחת צבע אחר.
ואני... נותנת לזה להיות, משחררת שליטה ומתמסרת לצבעים, לצורות, לזרימה ביניהם ולאנרגייה שהם מביאים עימם.
איני עסוקה בתוצאה ובתוצר הסופי. אני מסכימה לשהות בדרך. מאפשרת לעצמי להשתהות ולהיות שם בנוכחות ובהתמסרות מלאה.
הצבעים והצורות מלאי אנרגייה ונוכחות. יש להם מה לומר לי, (גם אם לא תמיד המסרים ברורים).
אני מקשיבה, מתמסרת ומהווה צינור מהתת מודע אל המודע.
הציור עבורי הוא חוויה של שקט, שחרור שליטה, חיבור פנימי והתמסרות אל מה שמביא איתו הרגע הזה - היחיד והמיוחד

bottom of page