top of page

שתי דקות על פופ-ארט

מה זה פופ ארט?

זרם אמנותי שנוסד ב-1950 פוסט מלחמת העולם השנייה בבריטניה ובארה"ב, ושיקף את השפע הכלכלי, תרבות הצריכה ושיווק.

הזרם הבליט את הזיקה בין היצירה לבין התרבות הפופולרית ומוצרי הצריכה האופייניים לה כמו מכוניות, מוזיקת פופ, טלויזיה, בגדים ועוד. העבודות מתאפיינות בצבעוניות רבה ובהכנסה של חומרים חוץ אומנותיים לעבודות כגון קומיקס, בקבוקי קולה ושחקני קולנוע. בצורה זו הוריד הפופ-ארט את האמנות הנשגבת לכאורה אל הרחובות. המוצר הסתמי הפך למושא לגיטימי לייצוג ונוצר טשטוש בין ה"גבוה" ל"נמוך", או בין תרבות "נעלה" לכוחות השוק.

יצירות מפתח:

ריצ'רד המילטון – "מהו בדיו