top of page

אמנות עכשווית

מה ההגדרה של אומנות עכשווית? מסתבר שעל אף הכותרת הפשוטה והישירה, המשמעות בימינו אינה כה ברורה מאליה. בואו ננסה לענות על השאלה על ידי סקירה היסטורית מהירה של הקונצפט ותמות מרכזיות.


מהי אומנות עכשווית?

במובן הבסיסי ביותר, אומנות עכשווית מתייחסת לכל צורת אומנות כגון ציור, פיסול, צילום, וידיאו, מיצב ומיצג- שמיוצרת היום. אולם, הפרשנות לגבי מהו בדיוק "היום" היא רחבה, וקיים דיון לגבי נקודת ההתחלה של הג'אנר. היסטוריונים של תולדות האומנות נוטים לראות בסוף שנות השישים-תחילת שנות השבעים (סוף תקופת המודרניזם) את תחילתו של הג'אנר.


היסטוריה- אמנים ותנועות מרכזיו