top of page
3.3.22

התיכון הבינלאומי בגבעת חביבה

תערוכת גמר של מגמת אומנות

התיכון הבינלאומי בגבעת חביבה הוא מרחב חינוכי ייחודי שבו בני נוער מכל העולם חיים ולומדים יחד, ומנהלים חברה משותפת ושוויונית כדרך חיים. בבית הספר מאמינים שזו הדרך להצמיח מנהיגות ומנהיגים צעירים שיובילו בעתיד חברה המושתתת על ערכים של שיתוף ושוויון, בישראל, במזרח התיכון ובעולם.

מחצית מתלמידי בית הספר מגיעים מישראל – במספר זהה של יהודים וערבים. שאר התלמידים באים מארצות שונות ברחבי העולם .

במגמת האמנות לומדים 19 תלמידות ותלמידים מקזחסטאן, רוסיה, שוודיה, אתיופיה, ווייטנאם, ליבריה, גיאורגיה וישראל.

קורס האמנות בהנחייתה של אפרת גל שמש (אמנית ואוצרת), הינו חלק מתכנית הלימודים הבינלאומית היוקרתית IB , אשר שמה דגש על חשיבה ביקורתית וביטוי עצמי לצד עבודה בצוות.

בתערוכת הגמר יוצגו מיטב העבודות שנוצרו על ידי התלמידים בשנתיים של תהליך משמעותי ומרתק.

התלמידים יציגו רישום, צילום, פיסול, מיצב ווידאו העוסקים במצבי נפש, בזהות, ברקע התרבותי השונה שבאו ממנו ובסוגיות חברתיות ופוליטיות מגוונות, מפמיניזם ועד הקונפליקט הישראלי- פלסטיני.

bottom of page