top of page
26.11.21

זאביק פרישמן | לירן קלינה

שתי תערוכות יחיד

לירן קלינה יוצר בשיטת ״לתור, להתבונן ולהנציח״, כשהוא מסתובב ברחבי הארץ, נותן ביטוי צילומי ליצר האמנותי שבו. קלינה, בעל עין חדה מפוכחת, מתעד בצניעות את האחדות האנושית לצד האינדיבידואל.


זאביק פרישמן נע בין מוטיבציה להספיק לבין אהבתו לבני אדם ולעולם מסביבו. עם אבחונו כחולה פרקינסון, החל משלב בין הקנביס לקנבס, וליצור באופן שאינו מצריך מכחול אלא תהליך רגשי, ריכוז ומשחק עם הצבע. התוצאה המתקבלת משקפת אסתטיקה סוערת, אינטואטיבית ומלאת תשוקה.

bottom of page