top of page
12.3.22

אשכנזי עפרה

מראשית אחרית

היא תערוכה המציעה חיבור חיפוש ומבט אל סיפורי המקרא בתוך חיים אפיקורסיים דרך מבט נשי.

התערוכה פורטת לרגעים את המבט השלם הגדול, אל ספר־הספרים אשר הפחיד את האמנית תוך הגילוי כי היא מגרדת את פני השטח. התערוכה היא תוצר של למידה כי האמנית מעדיפה להעניק פירושים משלה לסיפורים פרספקטיבה אחרת מן המוכר.

"מראשית אחרית" היא מדרש-תמונה. התבוננות מן הפנימה חוצה. התבוננות בטקסט התנ"כי דרך עולמה הפנימי וגיוס כל עולמות הידע, הדמיון והיצר שלה.  במובן זה הציור והמלל הנם קול פנימי תת־הכרתי, בתוך כך גם הצבעים, המרקם והצורה הם חלק מאותו 'נוף פנימי' בלתי תלוי. אין בכוונת התערוכה להציע פירוש מזרם זה או אחר אלא ליצור חיבור לזמן, למקום ולרגש עכשווי. תרגום החוויה לטקסט ולציור ולאחדם לכדי אמירה דיאלוגית, מטאפורית, המתלכדת עם הפרשנות המשוחררת של הצופה.

bottom of page