top of page

Yafit Saranga

Yafit Saranga

ציירת ויוצרת באמנות ופילוסופיה
את דרכי האמנותית כציירת התחלתי כבר בילדות, כשהיה ברור לסובבים אותי שיש בי היכולת הגבוהה והתשוקה העזה לבטא עצמי באמצעים חזותיים ובכתב. במהלך השנים למדתי אמנות ועיצוב גרפי במכון אבני ובלימודי החוץ של בצלאל, וציוריי הוצגו בתערוכות שונות בארץ ובעולם. האמנות שלי, ההחלטה לצייר ציור מסוים, נובעת מזעקה פנימית עמוקה, בה איני יכולה להישאר אדישה לאור סיטואציות בהם אנשים אינם רואים את הקשר הישיר בין החלטות בחירת המזון שלהם לסבלו של בעל החיים, וממשיכים לכסות את עיניהם בנוחות. מהמקום הזה אני יוצרת ומדברת את המציאות האמיתית שאני רואה, בלי לנסות ליפות או להדחיק אותה, כך יוצא שאני מציירת לאו דווקא את מה שאנשים אוהבים לראות אלא את כאבי האותנטי ואת מה שהייתי רוצה שייראו. עם השנים הפכתי לציירת ריאליסטית הממוקדת באמנות אקטיביסטית מתוך האג'נדה אותה אני מנסה לקדם, והיא לגרום לאנשים לעצור, להתבונן ולהרגיש משהו דרך הציור. ליצור מעורבות רגשית כל שהיא, בתקווה להוביל למודעות, ואולי אף לשינוי התנהגות אני פתוחה תמיד לשיתופי פעולה שיכולים לקדם אג'נדות חברתיות ערכיות, כשעיקר עבודתי מוקדש לשחרור בעלי חיים.

bottom of page