top of page

Taal Goldman

Taal Goldman

חיה ויוצרת בקיבוץ יטבתה. נשואה לדובי ואם לארבע בנות.
עובדת בסטודיו עצמאי בקיבוץ יטבתה.
העבודות שלי הן לרב תוצרים של מחקר חזרתי של דימויים שונים. אני בוחנת את אותו דימוי תוך התנסות בטכניקות שונות ובמגוון של חומרים: גירי שמן, פסטל, הדפס, צבעי מים, אקריליק ושמן. העבודות עצמן הן מינימליסטיות, אך ריבוי זה של טכניקות וחומרים איתם אני עובדת בתהליך המחקר, הופך אותן לגוף עבודות עשיר בצבע, צורה, חומר והבעה.
אני חוקרת האנשה של נושאים ורעיונות. הבחירה שלי בדימויים למחקר נובעת בדרך כלל מחיבור לטקסטים כתובים של יוצרים שונים. עבודותיי מחוברות אל סביבת חיי בקיבוץ שיתופי בערבה הדרומית. הדימויים של נוף, בני אדם ובעלי חיים, נוצרים מתוך יחס של אמפתיה ואינטימיות המתעצמים תוך כדי המחקר. הם עדינים ומלאי הבעה.

bottom of page