top of page

Orna Bassa

Orna Bassa

בת 62 , מציירת עוד מזמן ילדותי.
עקב החיים, ילדים, עבודה האטתי את תדירות היצירות.
בשלוש שנים האחרונות נכנסתי לקצב מהיר ומאז כל רגע פנוי אני מציירת. אני אוהבת לצייר בעיקר נופים, אנשים וים

bottom of page