top of page

Ora Oziel

Ora Oziel

ציירת ומורה לציור. בתו של רולנד בלום, צייר ונשיא אגודת האמנים היהודים בצרפת. סגנונה מושפע מהאווירה האמנותית בבית אביה, מחייה כאמנית וכאישה מאמינה, וממורתה פרנסין לסרי מעין-הוד, שבהדרכתה החלה לצייר. אורה חותמת על ציוריה בשם "אורה עוז". הציגה מספר תערוכות, בעיקר בצרפת.
אורה מציירת מנקודת מבט לפיה בד ציור משקף את החיים. לגישתה, כפי שאמן מצייר על בד צבעים המרכיבים תמונה, כך עלינו ליצור את השלמות בחיינו. בציוריה היא מתארת יהדות ואמונה, נופים ודמויות, בסגנון המדגיש את זרימת הצבעים בתמונה. האופן בו משתלבים הצבעים בציורים נותן לצופה פרספקטיבה חדשה ואפשרות להתבוננות אחרת על העולם ועל הרמוניות האור שבו.
אורה עוזיאל מלמדת ציור בגישה ייחודית, המאפשרת לתלמידים להתחבר להרמוניה הפנימית שלהם במהלך היצירה, ואף ליישם את טכניקת הציור שלמדו, בחיים האמתיים.
הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בארץ ובחול, פריז, ברקן, זיכרון יעקוב, תל אביב, ירושלים וחיפה.

bottom of page