top of page

Noya Youngerman Schabes

Noya Youngerman Schabes

אמנית המושפעת מחיי היום יום המשלבת בין עולם האסתטיקה והביקורתיות לעולם הפשטות.
בעבודתי אני משלבת רעיון, צבע וחומר מחיי היום יום, אני נכנסת פנימה ומקלפת את החיים.
יצרתי סגנון ייחודי משלי אחר החיפוש של האושר הפנימי המשתלב עם האושר החיצוני.
התכנים בגוף העבודות מושפעים ממדדי זמן, הם באים לידי ביטוי בסגנון פיגורטיבי וריבוי של שכבות
צבעוניות המשקפות את השפעות המציאות עלי באותה נקודת הזמן המתרחשת על החברה בת זמננו.
זרם החיים והתנועה מתבטאים דרך הדינמיות התנועתית שמתקיימת ביצירות.
תערוכות יחד וקבוצתיות ברחבי הארץ ובחול, סין, תל אביב, יפו, הרצליה ועוד

bottom of page