top of page

פרקל הגר

פרקל הגר

ילידת 1967. נולדתי בקיבוץ בית אלפא. כילדה בקיבוץ עסקתי באומנות ויצירה.
תמיד ידעתי שהמקצוע בו אבחר יהיה בתחום היצירה. ואכן לימים למדתי צורפות וזה המקצוע בו אני עוסקת.
בגיל 45 התחלתי לצייר בקורסים שונים, למדתי אצל מורים שונים, טכניקות שונות וגיליתי את כשרוני בתחום.

bottom of page