top of page

כהן הילה

כהן הילה

אמנית אפוקסי אוטודידקטית. עוסקת באמנות משחר ילדותי, ומשלבת אלמנטים מהטבע ביצירות שלי, כחלק מביטוי חזותי של שפה רגשית ואישית. הים, המצולות, העומקים והגלים טומנים בחובם חיים, רבדים, צבעים, ניגודים ואנרגיות המשתנות בכל רגע: עוצמה ושקט, תנועה ויציבות, יופי וסכנה, שלווה וסערה. מטרתי היא ללכוד רגע חד-פעמי כזה ולהביאו לידי ביטוי ביצירות שלי. העשייה שלי מתרכזת בלהכניס את אופיו המשתנה של הטבע ואת המשמעות הגלויה והנסתרת שלו לתוך החללים שאנו חיים בהם, להכניס פנימה משב של אנרגיה מרעננת ומרפאת.
Fluidity and Depth
העבודה בשכבות מאפשרת לי להכניס מימד נוסף של עומק וחזות ריאליסטית אל תוך יצירה אבסטרקטית השואפת לבטא שקיפות, מרחב וזרימה. היצירה משקפת את תנועת הרוח בטבע, נדידת החולות, ואת זרימתם האינסופית של גלי הים.
The Sea as a Metaphor
יצוג הים בעבודותיי נע בין תיאור מופשט לריאליסטי אך גם כמטאפורה לנשיות. יסוד המים לפי האסטרולוגיה הוא היסוד של עולם הרגשות ונחשב כיסוד נשי. דרך היצירה אני מבטאת את הדמות הנשית כפי שהיא נתפסת בעיניי, מקור של עוצמה, פוריות וחיבור. אני משקפת את המנעד הרגשי שלה ואת אופיה העמוק והמכיל, כמו מים עדינים וזורמים אך יחד עם זאת עוצמתיים ואינטנסיביים.
היצירות שלי מבקשות להכניס לתוך חללים מעוצבים משב של זרימה ותנועה, בצבעוניות שמתכתבת עם אופיו של החלל הנבחר וייעודו. הן מאירות את החלל ומטעינות בו אנרגיות המאפשרות ריכוז, תנועה והתבוננות פנימית ומסמלות מפגש מושלם בין רוח וחומר.
אני מזמינה אותך להתחבר לרוח הטבעית הקיימת בכולנו המבקשת לפרוץ, לנוע, לחלום, לבהות, להירגע ולשאוף להגיע רחוק. אני מזמינה אותך להכניס אנרגיה מגוונת ועוצמתית לחלל הפרטי שלך, כמו גם המסחרי. בין אם זה בבית או במשרד, במבואה או באולם, היצירות שלי נועדו להוביל לתחושות שמחזקות את המתבונן בהן ולהעניק לו אנרגיות מחודשות מהטבע.

bottom of page