top of page

בירן הלן לונה

בירן הלן לונה

אני אמנית בציור, גם בציורים קלאסיים שמן על בד וגם מציירת במיקס מדיה ביומנים ויזואליים
כל חיי עסקתי באמנות
הייתי מורה לאמנות בתיכונים והכנתי תלמידים לבגרויות באמנות
כיום בפנסיה
מציירת הרבה וכן מפתחת טכניקות וסדנאות במיקס מדיה ביומן הוויזואלי
בין היתר אני מתקשרת ולכן הסדנאות שלי משלבות רוחניות עם האמנות

bottom of page